Ana Sayfa | İletişim | Bilgi Edinme
18 Mayis 2024 Cumartesi | Saat : 12:05
MİSYONUMUZ

MİSYONUMUZ

 

Ülkemizin, Bölgemizin ve Katılımcılarımızın ihtiyaç ve beklentilerini ön planda tutarak değer yaratacak hizmetler sunmak, sanayi dönüşümüne katkı sağlayacak projelere imza atarak paydaş memnuniyeti en üst düzeye çıkarmak, katılımcılarımızın dünya ticaret arenasında daha fazla büyümesine ve payını artırmasına yönelik çalışmalara öncülük etmek,  bu kapsamda katılımcılarımızın tüm ekonomik gelişimini destekleyen faaliyetlerde kesintisiz ve yüksek kaliteli hizmet almasını sağlamak, köklü kurumsal yapısını inovatif yaklaşımla destekleyerek mükemmelliği hedefleyen   OSB markasını ülke sınırları dışına taşımak.

 

VİZYONUMUZ

 

Malatya ve ülkemiz sanayisi için örnek projelere imza atmak suretiyle kaynaklarını büyütmek, çevre ve insana saygı çerçevesinden hareketle ortak akıl eşliğinde tüm paydaşları için bir değer oluşturmak, Yenilikçi, İlkeli ve Sorumlu yaklaşımımızla farklılıklar yaratarak kalıcı hizmetler sağlayan bölgemize, öncü bir Organize Sanayi Bölgesi olmak.

 

 

 

ENERJİ POLİTİKAMIZ

OSB, Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği ve yetkili organların kararı ile tespit edilen hizmetlerimizi; Ulusal ve Uluslararası kanun ve yönetmeliklere, bağlı bulunduğumuz mevzuatın tüm hükümlerine ve Enerji Yönetim Sisteminin şartlarına bağlı kalarak kanuni hizmetlerimizin sürdürülebilirliğini esas alarak,

  • Enerji ve doğal kaynaklarımızı stratejik bakış açısıyla ele alarak verimli kullanmayı,
  • Enerji, su, zaman ve bilgi gibi kaynaklarımızı etkin ve verimli bir şekilde kullanmayı,
  • EnYS hedeflerinin belirlenmesi, bu hedeflerin gerçekleşmesi için gerekli kaynakları sağlamayı ve sürekli gözden geçirerek iyileştirmeyi,
  • Tüm personelin EnYS sürecine katılmasını sağlamayı, takım çalışmasını geliştirmeyi ve enerji verimliliği farkındalığını artırmayı,
  • Enerji verimliliğini artırmak için gerekli olan, süreç ve sistemleri oluşturarak, bu süreç ve sistemleri gelişmiş teknolojilerle uygulamayı ve sürdürülebilirliği sağlamayı,
  • Enerji yönetim sistemini, standartlar, uygulanabilir yasal şartlar ve diğer şartların gereklilikleri doğrultusunda yönetmeyi,
  • Enerji PerFormansını sürekli iyileştirmek için, enerjinin verimli bir şekilde kullanımına yönelik, tespit edilen amaç ve hedeflere ulaşmak için, gerekli tüm bilgi ve kaynağı sağlayarak; tedarik ve tasarım süreçlerinde enerji verimliliğini göz önünde bulundurmayı
  • Arıtma tesisi süreçlerimizde yükümlü olduğumuz yasal şartlar, ulusal ve uluslararası standart şartlarını yerine getirerek çevreyi korumayı,
  • Arıtma süreçlerimizde kaynakları verimli kullanmak, doğayı korumak ve kirlenmeyi önlemeyi,
  • Katılımcılarımız için; faaliyetlerimiz çerçevesinde verimlilik artırıcı projeler tasarlamayı, enerji bakımından verimli ürün ve hizmetlerin tedarik edilmesi hususunda teşvik etmeyi, bilgilendirmeyi ve desteklemeyi, enerji verimliliğimizi sürekli iyileştirmeyi, taahhüt eder.